pllobida

De Biquizionario
Una pllobida cayén en un parque.

Aragonés - Aragonés

Ribagorzano

  • Prenunciación:  /pʎo'βida/ (AFI)

Sustantivo femenín

pllobida

"pllobida"

Sustantivo feminín

Singular Plural
Sustantivo pllobida pllobidas
Diminutivo -eta pllobideta pllobidetas
Diminutivo -ona pllobidona pllobidonas
Diminutivo -iella  pllobidiella    pllobidiellas  
Aumentativo -ota pllobidota pllobidotas
Aumentativo -aza pllobidaza pllobidazas
Peyorativo pllobidarda pllobidardas

1. Azión de pllober, de cayer la pllobia enta terra.

  • p. ex. Mos ba cayer una pllobida que dimpués ban quedar els camins embarraus que no i podebas pasar.

2. Tens que s'está cayén la pllobia.

  • p. ex. Mentres la pllobida no he quiesto quitar la cabeza de casa.

3. Cantidat d'aigua que ye caita de una sola begada.

  • p. ex. Con la pllobida d'ayer talment ya no mos cal més aigua dica el mes que bene.
Traduccions

Equibalents dialeutals

Se beiga tamién