caxico

De Biquizionario
Un caxico.

Aragonés - Aragonés

Aragonés zentral e oczidental

  • Prenunziazión:
/ka'ʃiko/(AFI)
/kaj'ʃiko/(AFI) en a balle de Bio
/ka'ʃiɣo/(AFI).
/ka'ʧiko/ en o Sobrepuerto

Sustantivo masculín

caxico

  1. Árbol caduzifolio d'a familia d'as fagazias, en o chenero Quercus, con o tranco grezisco, muitas ramas e brancas, e las fuellas lobulatas.
"caxico"

Sustantivo masculín

Singular Plural
Sustantivo caxico caxicos
Deminutivo -et caxiquet caxiquetz
Deminutivo -ón caxicón caxicons
Deminutivo -iello   caxiquiello     caxiquiellos  
Aumentativo -ot caxicot caxicotz
Aumentativo -azo caxicazo caxicazos
Peyorativo caxicardo caxicardos
Traduccions

Ambito territorial

  • Cheneral en aragonés, menos en ribagorzano e en as parlas d'a metat oriental d'o Sobrarbe (caixigo), anque coesiste en a més gran parde d'o suyo territorio con a forma que sonoriza la consonant K en a zaguera silaba: caxigo. Formas con o digrafo ix [iʃ] (caixico) se produzen en a balle de Bio (Sobrarbe) como formas transizionals d'entre las tendenzias zentro-ozidentals ([ʃ] e [k]) e las zentro-orientals ([] e [ɣ]).

Sinonimos locals

Estensions aprosimatas, os fautors sozials e endibiduals d'os parladors pueden fer que se troben eszezions en toz os puestos.

Se beiga tamién

Biquizionario
Biquizionario
A Biquipedia tien un articlo sobre caxico.