Ir al contenido

aiguanebar/conj.BEN

De Biquizionario

> Tornar-se'n ta aiguanebar


Aragonés benasqués En negreta les particularidaz que hu fan diferent dela norma
Estretament emparentau dan l'aragonés ribagorsano e el chistabín
En color berda les diferensies dan el primer, en asul les que ten dan el segundo. Dan el turquesa se marquen les que fan diferensia d'es dos.
Formas no presonals
simplles compostes
Infinitibo aiguanebar aber aiguanebau
Cherundio aiguanebán abén aiguanebau
Partisipio Sonoras interbocalicas (esclusibament) aiguanebau aiguanebada aiguanebats aiguanebades
Formes presonals
Numbro singular pllural
Presona primera segunda tersera primera segunda tersera
Modo endicatibo yo ell – ella nusaltros/es busaltros/es ells – elles
Tens simplles Present d'endicatibo aiguanebo aiguanebes aiguaneba aiguanebem aiguanebats aiguaneben
Imperfeuto d'endicatibo aiguanebabe aiguanebabes aiguanebaba aiguanebabem aiguanebabats aiguanebaben
Pasau d'endicatibo (perifrastico) bai aiguanebar bas aiguanebar ba aiguanebar bam aiguanebar bats aiguanebar ban aiguanebar
Futuro aiguanebaré aiguanebarás aiguanebará aiguanebarem aiguanebarets aiguanebarán
condisional aiguanebaría aiguanebarías aiguanebaría aiguanebaríam aiguanebaríats aiguanebaríen
Tens compostos Pasato perfeuto he aiguanebau has aiguanebau ha aiguanebau em aiguanebau ets aiguanebau han aiguanebau
Pluscuamperfeuto abe aiguanebau ebes aiguanebau abe aiguanebau ábem aiguanebau abets aiguanebau áben aiguanebau
Pasato anterior (perifrastico) bai aber aiguanebau bas aber aiguanebau ba aber aiguanebau bam aber aiguanebau bats aber aiguanebau ban aber aiguanebau
Futuro perfeuto abré aiguanebau abrás aiguanebau abrá aiguanebau abrem aiguanebau abrets aiguanebau abrán aiguanebau
Condisional perfeuto abría aiguanebau abrías aiguanebau abría aiguanebau abríam aiguanebau abríets aiguanebau abríen aiguanebau
Modo subchuntibo yo ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Tens simplles Present de Subchuntibo aiguanebe aiguanebes aiguanebe aiguanebem aiguanebets aiguaneben
Imperfeuto de Subchuntibo aiguanebase aiguanebases aiguanebase aiguanebásem aiguanebasets aiguanebesen
Tens compostos Pasau perfeuto de Subchuntibo aiga aiguanebau aigas aiguanebau aiga aiguanebau aigam aiguanebau aigats aiguanebau aiguen aiguanebau
Pluscuamperfeuto de Subchuntibo ese aiguanebau eses aiguanebau ese aiguanebau ésem aiguanebau ésets aiguanebau esen aiguanebau
Imperatibo - ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Present d'Imperatibo aiguaneba aiguanebats