Plantilla:An.BEN.v.conj.*ar

De Biquizionario


Aragonés benasqués En negreta les particularidaz que hu fan diferent dela norma
Estretament emparentau dan l'aragonés ribagorsano e el chistabín
En color berda les diferensies dan el primer, en asul les que ten dan el segundo. Dan el turquesa se marquen les que fan diferensia d'es dos.
Formas no presonals
simplles compostes
Infinitibo {{{1}}}ar aber {{{1}}}au
Cherundio {{{1}}}án abén {{{1}}}au
Partisipio Sonoras interbocalicas (esclusibament) {{{1}}}au {{{1}}}ada {{{1}}}ats {{{1}}}ades
Formes presonals
Numbro singular pllural
Presona primera segunda tersera primera segunda tersera
Modo endicatibo yo ell – ella nusaltros/es busaltros/es ells – elles
Tens simplles Present d'endicatibo {{{1}}}o {{{1}}}es {{{1}}}a {{{2}}}em {{{1}}}ats {{{1}}}en
Imperfeuto d'endicatibo {{{1}}}abe {{{1}}}abes {{{1}}}aba {{{1}}}abem {{{1}}}abats {{{1}}}aben
Pasau d'endicatibo (perifrastico) bai {{{1}}}ar bas {{{1}}}ar ba {{{1}}}ar bam {{{1}}}ar bats {{{1}}}ar ban {{{1}}}ar
Futuro {{{1}}}aré {{{1}}}arás {{{1}}}ará {{{1}}}arem {{{1}}}arets {{{1}}}arán
condisional {{{1}}}aría {{{1}}}arías {{{1}}}aría {{{1}}}aríam {{{1}}}aríats {{{1}}}aríen
Tens compostos Pasato perfeuto he {{{1}}}au has {{{1}}}au ha {{{1}}}au em {{{1}}}au ets {{{1}}}au han {{{1}}}au
Pluscuamperfeuto abe {{{1}}}au ebes {{{1}}}au abe {{{1}}}au ábem {{{1}}}au abets {{{1}}}au áben {{{1}}}au
Pasato anterior (perifrastico) bai aber {{{1}}}au bas aber {{{1}}}au ba aber {{{1}}}au bam aber {{{1}}}au bats aber {{{1}}}au ban aber {{{1}}}au
Futuro perfeuto abré {{{1}}}au abrás {{{1}}}au abrá {{{1}}}au abrem {{{1}}}au abrets {{{1}}}au abrán {{{1}}}au
Condisional perfeuto abría {{{1}}}au abrías {{{1}}}au abría {{{1}}}au abríam {{{1}}}au abríets {{{1}}}au abríen {{{1}}}au
Modo subchuntibo yo ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Tens simplles Present de Subchuntibo {{{2}}}e {{{2}}}es {{{2}}}e {{{2}}}em {{{2}}}ets {{{2}}}en
Imperfeuto de Subchuntibo {{{1}}}ase {{{1}}}ases {{{1}}}ase {{{1}}}ásem {{{1}}}asets {{{1}}}esen
Tens compostos Pasau perfeuto de Subchuntibo aiga {{{1}}}au aigas {{{1}}}au aiga {{{1}}}au aigam {{{1}}}au aigats {{{1}}}au aiguen {{{1}}}au
Pluscuamperfeuto de Subchuntibo ese {{{1}}}au eses {{{1}}}au ese {{{1}}}au ésem {{{1}}}au ésets {{{1}}}au esen {{{1}}}au
Imperatibo - ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Present d'Imperatibo {{{1}}}a {{{1}}}ats