Aragonés-Gallego d

De Biquizionario

Biquizionario Aragonés-Gallego

A - B - C - D - E - F - G - (H) - I - (J) - (K) - L - M - N - Ñ - O - P - Q - R - S - T - U - (V) - (W) - X - Y - Z - fons - estrutura - imberso (+/-)


 • debantar (b.t.) debantar = erguer (v.t.);
 • debuxar (b.t.) debuxar = debuxar (v.t.);
 • decumento (s.m.) = documento (s.m.);
 • d'el (pos.) = seu (pos.);
 • d'ella (pos.) = súa (pos.);
 • d'ellas (pos.) = súas (pos.);
 • d'ellos (pos.) = seus (pos.);
 • d'els (pos.) = seus (pos.);
 • demandar (b.t.) = pedir (v.t.);
 • dende (prep.) = desde (prep.); dende (prep.);
 • dentrada (s.f.) = entrada (s.f.);
 • descusión (s.f.) = debate (s.m.); discusión (s.f.);
 • dezenio (s.m.) = década (s.f.);
 • dezigüeito (lum.) lumeros = dezaoito (num.);
 • dezinueu (lum.) lumeros = dezanove (num.);
 • deziseis (lum.) lumeros = dezaseis (num.);
 • dezisiet (lum.) lumeros = dezasete (num.);
 • diez (lum.) lumeros = dez (num.);
 • direutorio (s.m.) = directorio (s.m.);
 • diya (s.f.) = día (s.f.);
 • d'o (contr.) = do (contr.);
 • dos (lum.) lumeros = dous (num.);
 • doszientos (lum.) lumeros = douscentos (num.);
 • dotze (lum.) lumeros = doce (num.);
 • doze (lum.) lumeros = doce (num.);