Ir al contenido

femar/conj.BEN

De Biquizionario

> Tornar-se'n ta femar


Aragonés benasqués En negreta les particularidaz que hu fan diferent dela norma
Estretament emparentau dan l'aragonés ribagorsano e el chistabín
En color berda les diferensies dan el primer, en asul les que ten dan el segundo. Dan el turquesa se marquen les que fan diferensia d'es dos.
Formas no presonals
simplles compostes
Infinitibo femar aber femau
Cherundio femán abén femau
Partisipio Sonoras interbocalicas (esclusibament) femau femada femats femades
Formes presonals
Numbro singular pllural
Presona primera segunda tersera primera segunda tersera
Modo endicatibo yo ell – ella nusaltros/es busaltros/es ells – elles
Tens simplles Present d'endicatibo femo femes fema femem femats femen
Imperfeuto d'endicatibo femabe femabes femaba femabem femabats femaben
Pasau d'endicatibo (perifrastico) bai femar bas femar ba femar bam femar bats femar ban femar
Futuro femaré femarás femará femarem femarets femarán
condisional femaría femarías femaría femaríam femaríats femaríen
Tens compostos Pasato perfeuto he femau has femau ha femau em femau ets femau han femau
Pluscuamperfeuto abe femau ebes femau abe femau ábem femau abets femau áben femau
Pasato anterior (perifrastico) bai aber femau bas aber femau ba aber femau bam aber femau bats aber femau ban aber femau
Futuro perfeuto abré femau abrás femau abrá femau abrem femau abrets femau abrán femau
Condisional perfeuto abría femau abrías femau abría femau abríam femau abríets femau abríen femau
Modo subchuntibo yo ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Tens simplles Present de Subchuntibo feme femes feme femem femets femen
Imperfeuto de Subchuntibo femase femases femase femásem femasets femesen
Tens compostos Pasau perfeuto de Subchuntibo aiga femau aigas femau aiga femau aigam femau aigats femau aiguen femau
Pluscuamperfeuto de Subchuntibo ese femau eses femau ese femau ésem femau ésets femau esen femau
Imperatibo - ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Present d'Imperatibo fema femats