ascuitar/conj.BEN

De Biquizionario
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

> Tornar-se'n ta ascuitar


Aragonés benasqués En negreta les particularidaz que hu fan diferent dela norma
Estretament emparentau dan l'aragonés ribagorsano e el chistabín
En color berda les diferensies dan el primer, en asul les que ten dan el segundo. Dan el turquesa se marquen les que fan diferensia d'es dos.
Formas no presonals
simplles compostes
Infinitibo ascuitar aber ascuitau
Cherundio ascuitán abén ascuitau
Partisipio Sonoras interbocalicas (esclusibament) ascuitau ascuitada ascuitats ascuitades
Formes presonals
Numbro singular pllural
Presona primera segunda tersera primera segunda tersera
Modo endicatibo yo ell – ella nusaltros/es busaltros/es ells – elles
Tens simplles Present d'endicatibo ascuito ascuites ascuita ascuitem ascuitats ascuiten
Imperfeuto d'endicatibo ascuitabe ascuitabes ascuitaba ascuitabem ascuitabats ascuitaben
Pasau d'endicatibo (perifrastico) bai ascuitar bas ascuitar ba ascuitar bam ascuitar bats ascuitar ban ascuitar
Futuro ascuitaré ascuitarás ascuitará ascuitarem ascuitarets ascuitarán
condisional ascuitaría ascuitarías ascuitaría ascuitaríam ascuitaríats ascuitaríen
Tens compostos Pasato perfeuto he ascuitau has ascuitau ha ascuitau em ascuitau ets ascuitau han ascuitau
Pluscuamperfeuto abe ascuitau ebes ascuitau abe ascuitau ábem ascuitau abets ascuitau áben ascuitau
Pasato anterior (perifrastico) bai aber ascuitau bas aber ascuitau ba aber ascuitau bam aber ascuitau bats aber ascuitau ban aber ascuitau
Futuro perfeuto abré ascuitau abrás ascuitau abrá ascuitau abrem ascuitau abrets ascuitau abrán ascuitau
Condisional perfeuto abría ascuitau abrías ascuitau abría ascuitau abríam ascuitau abríets ascuitau abríen ascuitau
Modo subchuntibo yo ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Tens simplles Present de Subchuntibo ascuite ascuites ascuite ascuitem ascuitets ascuiten
Imperfeuto de Subchuntibo ascuitase ascuitases ascuitase ascuitásem ascuitasets ascuitesen
Tens compostos Pasau perfeuto de Subchuntibo aiga ascuitau aigas ascuitau aiga ascuitau aigam ascuitau aigats ascuitau aiguen ascuitau
Pluscuamperfeuto de Subchuntibo ese ascuitau eses ascuitau ese ascuitau ésem ascuitau ésets ascuitau esen ascuitau
Imperatibo - ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Present d'Imperatibo ascuita ascuitats